Suoraan sisältöön

Biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn Nasima Razmyar

Nasima Razmyar. Foto: Pertti Nisonen.

Tfn. 09 310 36030
Adress:
Norra esplanaden 11-13, PB 1, 00099 Helsingfors stad
E-post: nasima.razmyar (at) hel.fi

Sekreterare: Nina Hokkanen, tel 09 310 36031

Politisk specialmedarbetare Hanna Isbom, tel 050 4138299, hanna.isbom (at) hel.fi

Till verksamhetsområdet för biträdande borgmästaren för kultur- och fritidssektorn Nasima Razmyar hör:  

  • Kulturservicehelheten, som omfattar kulturcentralen, museerna, orkestern och biblioteket. Servicehelheten preciseras vid den fortsatta beredningen.
  • Idrottsservicehelheten, som ansvarar för idrotten och idrottspolitiken, för ordnandet av motion och idrott, för idrottsanläggningarna och för campingområdet.
  • Ungdomsservicehelheten, som står för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

Biträdande borgmästaren för kultur- och fritidssektorn fungerar som ordförande för kultur- och fritidsnämnden och ledamot i stadsstyrelsen.02.01.2020 10:47