Hoppa till innehållet

Sektorer

Centralförvaltningen
Stadskansliet har till uppgift att vara allmänt planerings-, berednings- och verkställighetsorgan för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen och att svara för utvecklingen av staden. Telefonväxel 09 310 1641. Respons och kontaktuppgifter

Fostrans- och utbildningssektorn
Sektorn sköter stadens småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, den finska yrkesutbildningen och det fria bildningsarbetet. Telefonväxel: 09 310 8600. Respons och kontaktuppgifter

Stadsmiljösektorn
Sektorn sköter planeringen, byggandet och underhållet av stadsmiljön och erbjuder stadsmiljötjänster. Telefonväxel: 09 310 2611. Respons och kontaktuppgifter

Kultur- och fritidssektorn
Sektorn består av tre servicehelheter för  kultur-, idrott- och ungdomsservice. Telefonväxel: 09 310 1691 Respons och kontaktuppgifter

Kultur- och fritidssektorn består av fyra servicehelheter.

  • Biblioteket
  • Kulturservicehelheten, som omfattar kulturcentralen, museerna och orkestern.
  • Idrottsservicehelheten, som ansvarar för idrotten och idrottspolitiken, för ordnandet av motion och idrott, för idrottsanläggningarna och för campingområdet.
  • Ungdomsservicehelheten, som står för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

Social- och hälsovårdssektorn
Sektorn skapar med hjälp av social- och hälsovårdstjänster förutsättningar att upprätthålla och förbättra hälsan och välbefinnandet. Telefonväxel 09 310 5015. Respons och kontaktuppgifter

Revisionskontoret
Revisionskontoret utvärderar huruvida de mål som stadsfullmäktige har satt upp för Helsingfors stad och stadskoncernen har nåtts. Telefonväxel 09 310 43126. Respons och kontaktuppgifter31.01.2022 11:52