Suoraan sisältöön

Stadens ledningsgrupp

Stadens ledningsgrupp tar upp frågor om att sammanjämka stadens politiska och operativa verksamhet. Det kan handla om att genomföra stadens strategi, intressebevakning eller frågor om borgmästarnas befogenheter.

Dessutom ska ledningsgruppen behandla ärenden i samband med ledningen av stadens organisation och operativa verksamhet. Stadens ledningsgrupp sammanträder varje måndag klockan 12.15-14.45.
Ledningsgruppens medlemmar


Ledningsgruppens medlemmar:

Jan Vapaavuori

Jan Vapaavuori
borgmästare
f. 1965, Jur.kand.
ledningsgruppens ordförande

väsentlig arbetserfarenhet

 • biträdande chef för Europeiska investeringsbanken 2015-2017
 • näringsminister 2012-2015
 • riksdagsledamot 2003 -2015

bindningar pdf

Sami Sarvilinna

Sami Sarvilinna
kanslichef 
f. 1967, vicehäradshövding, FM
ledningsgruppens vice ordförande

väsentlig arbetserfarenhet

 • Helsingfors stads kanslichef 2017 -
 • stadsjurist 2007 - 2016
 • regeringsråd/regeringssekreterare, justitieministeriet 2000 - 2007

bindningar pdf

Mikko Aho

Mikko Aho
sektorchef, stadsmiljösektorn 
f. 1955, arkit.

väsentlig arbetserfarenhet

 • sektorchef, Helsingfors stadsmiljösektor 2017–
 • chef för planeringskontoret 2013–2017
 • tvecklingschef, Sibbo kommun 2008–2012

bindningar pdf

Nina Gros

Nina Gros
personaldirektör 
f. 1966 PsM

väsentlig arbetserfarenhet

 • Helsingfors stads personaldirektör 2019
 • personaldirektör, LokalTapiola 2017–2019
 • personaldirektör, KPMG Finland 2012–2017

ingen skyldighet att redogöra för bindningar

Teemu Holmén

Teemu Holmén
personalrepresentant 
yh-examen

väsentlig arbetserfarenhet

 • ordförande, Juko 2016–
 • Helsingfors stads hälsoingenjör 2008–
 • miljöhälsoinspektör / livsmedelsinspektör 2006–2008

ingen skyldighet att redogöra för bindningar

Juha Jolkkonen

Juha Jolkkonen
sektorchef, social- och hälsovårdssektorn 
f. 1969, MBA, LL

väsentlig arbetserfarenhet

 • styrelseordförande Apotti Oy 2018–
 • sektorchef, social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad 2017–
 • direktör, social- och hälsovårdsverket 2016–2017

bindningar pdf

Marko Karvinen

Marko Karvinen
strategidirektör
f. 1966, FM
ledningsgruppens sekreterare

väsentlig arbetserfarenhet

 • Helsingfors stads strategidirektör 2008– 
 • planeringschef 2006–2008
 • projektuppdrag 1999–2006

ingen skyldighet att redogöra för bindningar

Liisa Kivelä

Liisa Kivelä
kommunikationsdirektör 
f. 1970, FM

väsentlig arbetserfarenhet

 • Helsingfors stads kommunikationsdirektör 2018
 • kommunikationsdirektör, extern kommunikation Kone Abp 2009–2018
 • kommunikationsdirektör Microsoft Ab 2008–2009

ingen skyldighet att redogöra för bindningar

Tommi Laitio

Tommi Laitio
Kultur- och fritidssektorn, sektorchef 
f. 1977, Pol.mag.

väsentlig arbetserfarenhet

 • sektorchef, Helsingfors kultur- och fritidssektor 2017
 • chef för ungdomsverksamheten 2012–2017
 • forskare vid Demos Helsinki 2009–2012

bindningar pdf

Pia Pakarinen

Pia Pakarinen
biträdande borgmästare, fostran och utbildning 
f. 1960, EM, pol.mag, jur.kand

väsentlig arbetserfarenhet

 • direktör, Helsingforsregionens handelskammare, 2014 2017
 • VD Helsingin yrittäjät och HyPoint Oy 2011 2014
 • företagare och juristlingvist, översättningsbyrå PianCo Oy 2000 –

bindningar pdf

Liisa Pohjolainen

Liisa Pohjolainen
sektorchef, fostrans- och utbildningssektorn 
f. 1956, FM

väsentlig arbetserfarenhet

 • sektorchef, fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors stad 2017
 • direktör, utbildningsverket 2015–2017
 • direktör för ungdoms- och vuxenutbildningen, utbildningsverket 2009 2015

bindningar pdf

Tomi Sevander

Tomi Sevander
ställföreträdande biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn 
f. 1972, Yrkesexamen, polis och disponent

väsentlig arbetserfarenhet

 • Helsingfors polisinrättning, förtroendeman i huvudsyssla, 2018 (tjänstledig)
 • VD, Polisernas försäkringskassa, 2018
 • Helsingfors polisinrättning, äldre konstapel 1996 2002, äldre kriminalkonstapel 2002

bindningar pdf

Marja-Leena Rinkineva.

Marja-Leena Rinkineva
näringslivsdirektör 
f. 1964, vicehäradshövding, Jur.kand.

väsentlig arbetserfarenhet

 • Helsingfors stads näringslivsdirektör 2011
 • regeringsråd, arbets- och näringsministeriet 2008 2011
 • regeringsråd, handels- och industriministeriet 2003 2007

bindningar pdf

Tuula Saxholm

Tuula Saxholm
finansdirektör 
f. 1961, EM

väsentlig arbetserfarenhet

 • tf. kanslichef, Helsingfors stad 2016–2017
 • stadens finansdirektör 2014
 • stadens budgetchef 2005 2013

bindningar pdf

Anni Sinnemäki

Anni Sinnemäki
biträdande borgmästare, stadsmiljön 
f. 1973, HuK

väsentlig arbetserfarenhet

 • arbetsminister 2009 2011
 • ordförande De grönas förbund 2009 2011
 • riksdagsledamot 1999 2015

bindningar pdf

Sanna Vesikansa

Sanna Vesikansa
biträdande borgmästare, social- och hälsovården 
f. 1972, Pol.mag.

väsentlig arbetserfarenhet

 • sakkunnig, Rädda Barnen, r.f. 2013–2017
 • projektchef internationella ärenden, THL 2011–2014
 • FN:s befolkningsfond, fältkontoret i Etiopien Programme Officer 2005–2007

bindningar pdfDELA
06.12.2019 07:00