Suoraan sisältöön

Stadsmiljösektorns verksamhetsstadga

Stadsmiljösektorns verksamhetsstadga 1.1.2020, pdf 690 kb. (pdf)

I dagens läge omfattar tekniska sektorn nio nämnder, tio förvaltningar och ett affärsverk som hör under två biträdande stadsdirektörer. Förvaltningarna och affärsverket har i det nya ledarskapssystemet slagits ihop till en stadsmiljösektor, som leds av en sektorchef. I enlighet med det som anfördes i motiveringarna till stadsfullmäktiges beslut bevaras räddningsverket som en särskild helhet under räddningsnämnden och trafikaffärsverket under sin direktion. I övrigt finns det bara en nämnd i sektorn, stadsmiljönämnden, och två sektioner, miljö- och tillståndssektionen och sektionen för byggnader och allmänna områden.

Stadsmiljösektorn består av tre servicehelheter: en servicehelhet för markanvändning och stadsstruktur, en servicehelhet för byggnader och allmänna områden och en servicehelhet för tjänster och tillstånd.

Mikko Aho är sektorchef i stadsmiljösektorn.

Bild av stadsmiljösektorns organisationsstruktur07.01.2020 14:29