Hoppa till innehållet

Publikationer

Förvaltningarnas och samkommunernas publikationer

Förteckning över stadens publikationer

Förteckningen omfattar publikationer som stadens förvaltningar och affärsverk gett ut och skickat till faktacentralens bibliotek. Där ingår också webbpublikationer men inte verksamhetsberättelser, broschyrer eller tidningar.

Publikationer kan lånas på faktacentralens bibliotek, Broholmsgatan 18–20 A, 5 våningen, tfn 09 310 36377.
Läs mer »

Tidningar utgivna av staden

Verksamhet, ekonomi och samarbete i huvudstadsregionen

Stadens årsberättelser

Stadens budgeter och bokslut

Det tvåspråkiga Helsingfors

Det tvåspråkiga Helsingfors - Utredning om tvåspråkigheten och åtgärdsförslag (pdf)16.01.2020 15:41