Suoraan sisältöön

Publikationer

Förvaltningarnas och samkommunernas publikationer

Förteckning över stadens publikationer

Förteckningen omfattar publikationer som stadens förvaltningar och affärsverk gett ut och skickat till faktacentralens bibliotek. Där ingår också webbpublikationer men inte verksamhetsberättelser, broschyrer eller tidningar.

Publikationsförteckning 2013 (pdf) | Publikationsförteckning 2012 (pdf) | Publikationsförteckning 2011 (pdf) | Publikationsförteckning 2010 (pdf) | Publikationsförteckning 2009 (pdf) | Publikationsförteckning 2008 (pdf) | Publikationsförteckning 2006–2007 (pdf)

Publikationer kan lånas på faktacentralens bibliotek, Broholmsgatan 18–20 A, 5 våningen, tfn 09 310 36377.
Läs mer »

Tidningar utgivna av staden

Verksamhet, ekonomi och samarbete i huvudstadsregionen

Stadens årsberättelser

Stadens budgeter och bokslut

Det tvåspråkiga Helsingfors

Det tvåspråkiga Helsingfors - Utredning om tvåspråkigheten och åtgärdsförslag (pdf)DELA
06.12.2019 07:15