Hoppa till innehållet

Helsingfors stads registratorskontor

Registratorskontorets kundtjänst är öppen kl. 8.15-16.00

Post till registratorskontoret kan lämnas i postlådan i entréhallen.Skyddad e-post till registratorskontoret kan skickas från https://securemail.hel.fi/ till helsinki.kirjaamo@hel.fi

Inloggningen till securemail sker med hjälp av bankkoder.

Postadress till registratorskontoret:
Helsingfors stad
Registratorskontoret
Förvaltningens eller affärsverkets namn
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD

E-postadress till registratorskontoret:
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Servicenummer till registratorskontoret: 09 310 13700

I den enheten registreras de inkomna breven och de vidarebefordras elektroniskt för fortsatt handläggning. Kundtjänsten ger under hela processen information om hur handläggningen av ärendena fortskrider och om de beslut som fattats.
03.02.2022 09:56