Gammelstaden, Majstad och Arabiastranden

Arabiastranden.Bild: Seppo Laakso / Helsingfors stad


I designområdet Arabiastranden, Majstad och Gammelstaden bor cirka 6 000 invånare och arbetar närmare 4 000 personer. I närheten av Aalto-universitetets Konstindustriella högskola och branschens arbetsplatskoncentration på Arabias strandområde ligger ett stort parkområde. Helsingfors grundades på Gammelstadens område år 1550.

29.09.2020 15:11