Hermanstad och Vallgård

Hermanstadsbacken, Hermanstadsstranden, Byholmen

Etelä-Hermannin osa-alueen avajaistapahtuma. Bild: Teija Ryynänen / Helsingfors stad


Norra innerstadens Hermanstad och Vallgård har cirka 12 000 invånare och över 20 000 arbetstillfällen. Rekreationsställen i det flervåningshusdominerade området är bland annat Backasbrinkens simcentrum och Vallgårds koloniträdgård. Det nya området Fiskehamnen ligger delvis i Hermanstad och även i södra Hermanstad genomförs nybyggnadsprojekt.

29.09.2020 14:48