Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


AA-grupperna stöder dig att bli nykter.
Mer om tjänsterna...
Alla Helsingfors- och Vandabor kan få adoptionsrådgivning. Rådgivningen är avgiftsfri för klienten. Rådgivning ges för såväl inhemsk som internationell adoption som adoption inom familjen.
Mer om tjänsterna...
Det kan finnas ett behov av att utreda saker kring adoptionen senare i livet.
Mer om tjänsterna...
De som önskar sig ett adoptivbarn eller som funderar på att överlämna sitt barn till adoption ska uppsöka adoptionsrådgivningen.
Mer om tjänsterna...
Om man överväger att överlämna sitt barn till adoption kan man komma för att diskutera saken med en socialarbetare.
Mer om tjänsterna...
Staden erbjuder mångsidiga lokallösningar för att täcka företagares behov.
Mer om tjänsterna...
Ifall du säljer eller förmedlar livsmedel utan att aktören (du eller ditt företag) har ett lager i Finland, ska du göra en anmälan om inledning av försäljning av livsmedel, ändring av verksamhet eller om ändring av aktör.
Mer om tjänsterna...
Akutvården ansvarar för tillståndsbedömningen och akutsjukvården av en patient som plötsligt insjuknat eller blivit skadad på olycksplatsen, samt vid behov för patientens transport till en sjukjour.
Mer om tjänsterna...
Det finns allmänna toaletter i parkerna och på gatorna i Helsingfors.
Mer om tjänsterna...
Syftet med konsultationen är att patienten får en bedömning av sin hälsa och sitt behov av fortsatt vård av missbrukarvården eller den psykiatriska specialsjukvården i rätt tid.
Mer om tjänsterna...
Småbarnspedagogik erbjuds i kommunala och privata daghem.
Mer om tjänsterna...
Om du har ätit i en livsmedelslokal i Helsingfors eller köpt livsmedel i Helsingfors och misstänker att du har fått en matförgiftning efter måltiden, kan du anmäla din matförgiftning till stadsmiljösektorns livsmedelssäkerhetsenheten, som ansvarar för utredningen av matförgiftningar
Mer om tjänsterna...
Stadsmiljösektorns enheten för moljöhälsa ger råd om ansvaret att bekämpa råttor. Om råttobservationer i Helsingfors parker och gatuområden kan man meddela direkt till stadsmiljösektorns kundtjänst.
Mer om tjänsterna...
Enligti miljöskyddslagen kan sanering av mark på ett förorenat område och utnyttjande på täktområdet eller bortskaffande för behandling annanstans av marksubstanser som tagits i samband med sanering inledas genom en anmälan.
Mer om tjänsterna...
Verksamhetsidkare ska utgående från hälsoskyddslagen i god tid redan innan verksamheten inleds lämna in en skriftlig anmälan till kommunens hälsoskyddsmyndighet, som i Helsingfors är Helsingfors stadsmiljösektorns enheten för miljöhälsa.
Mer om tjänsterna...
Verksamhetsidkare ska utgående från hälsoskyddslagen i god tid redan innan verksamheten inleds lämna in en skriftlig anmälan till kommunens hälsoskyddsmyndighet.Anmälan ska även göras ifall denna verksamhet ändras väsentligt eller ifall verksamhetsidkaren ändras.
Mer om tjänsterna...
Man kan göra en anmälan om en uppenbar brandrisk eller någon annan olycksrisk till Helsingfors stads räddningsverk. Observera att en nödanmälan ska göras på numret 112 i akuta olyckssituationer.
Mer om tjänsterna...
En elektronisk tjänst som är avsedd för anmälan eller tillståndsansökan till Helsingfors stads olika myndigheter om evenemang, offentliga tillställningar samt försäljnings- och marknadsföringsevenemang i Helsingfors.
Mer om tjänsterna...
Anmälan om inledning av verksamhet för en restaurang, ett café, en affär, kiosk e.d., och anmälan om byte av aktör när verksamheten inte ändras, samt anmälan om avslutande eller avbrytande av verksamheten.
Mer om tjänsterna...
Miljötillstånd behövs inte för sådan kortvarig verksamhet av försöksnatur vars syfte är att testa ny teknik, råvaror eller bränslen, tillverknings- eller förbränningsmetoder eller en reningsanordning eller att i en anläggning eller yrkesmässigt behandla avfall, om detta sker i syfte att klarlägga verksamhetens konsekvenser, användbarhet eller någon annan jämförbar omständighet.
Mer om tjänsterna...

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   >
08.09.2020 09:25