Hoppa till innehållet

Z-utlåtande

Tillståndsplikten för mindre byggnads- och hustekniska reparations- och ändringsåtgärder prövas med Z-utlåtande. Utlåtandet grundar sig på myndigheternas bedömning om att den reparations- eller ändringsåtgärd som anges i planerna inte påverkar säkerheten eller de hälsomässiga förhållandena för dem som använder byggnaden. Då behöver man inte ansöka om skilt bygglov.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Z-utlåtanden görs elektroniskt i tjänsten Lupapiste. Närmare information ges i anvisningen Z-utlåtande för mindre byggnads- och hustekniska åtgärder.

Avgifter:

Se linken Avgifter som tas ut.

Ytterligare upplysningar:

Z-utlåtande används inte vid rörrenoveringsprojekt.

E-tjänster

 Lupapiste.fi »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen
Elektronisk behandling
Beslutet tillgängligt i elektronisk form
Privatkunder
Företags- och samfundskunder

Förutsättningar för användning:

Kunden måste registrera sig för att använda tjänsten. Det är även möjligt att skapa ett företagskonto.

Tjänsten tillgänglig varje dag

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn

Suomeksi » | På svenska