Hoppa till innehållet

Helsingfors färgschema

Planer för fasadfärgsättning av vissa hus och områden kan fås på söktjänsten för fasadfärgsättningar. Söktjänsten hjälper vid utredning av den ursprungliga eller tidsenliga färgsättningen av gamla byggnader som byggts före 1960.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Som utgångspunkt för reparationer av en byggnads fasad rekommenderas att man håller fast vid lösningar som var typiska för den ursprungliga byggtidpunkten vad gäller fasadens såväl detaljer, material som färger.

Med hjälp av söktjänsten för fasadfärgsättningar på webbplatsen Helsingfors färgschema (Helsingin värikaava) för fasadfärgsättningar kan man få en uppfattning om särdrag som har varit karakteristiska för färgsättning av fasader i Helsingfors under olika tidsperioder mellan åren 1850 och 1960.

Ytterligare upplysningar:

Dickursby har nu utarbetat nya färgmodeller för Helsingfors-färgerna. Byggnadstillsynens arkiv lånar ut nya färgmodeller till fastighetsbolag och planerare.

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn

Suomeksi » | På svenska