Hoppa till innehållet

Kultur, ansökan om konst- och kulturunderstöd

Stödet beviljas för konst- och kulturinstitutioner och samfund i Helsingfors, organisationer, föreningar, arbetsgrupper, konstnärer, stadsdelsevenemang och invånare, och för allmänheten som understöd för konst- och kulturverksamhet och grundundervisning i konst.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Tilläggsinformation och sista ansökningsdagar finns på Kultur- och fritidssektorns hemsida https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/understod/understod-for-kultur/konst-och-kulturunderstod.

Beslutet meddelas skriftligen.

Du skall göra en rapport om användningen av understödet på blanketten för det ändamålet inom det datum som är angivet i beslutet. För dem som fått understöd över 50 000 euro räcker en inlämnad årsrapport i samband med följande ansökningstidpunkt.

Giltighetstid:

Ansökningen är i kraft tills den behandlas. Bristfälliga ansökningar förkastas.

E-tjänster

 Ansökan »

Förutsättningar för användning:

Det är möjligt att ansöka om understöd både för permanent verksamhet och projekt.

Konst- och kulturunderstöd beviljas inte för
- mediepublikationsverksamhet, webbplatser, filmproduktioner, inspelningar och radioverksamhet o.dyl.
- sammanslutningar som hör till en takorganisation som får understöd av staden
- lärdomsprov och publikationer
- tävlingar och fester
- religiösa och partipolitiska evenemang
- slutna evenemang
- föredrag, föreläsningar, seminarier och kurser
- hobby-, studie- eller klubbverksamhet eller läger
- enskilda konserter, uppträdanden eller utställningar
- verksamhet som genomförs i första hand utanför Helsingfors

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Ytterligare information om e-tjänster:

Ansökningen indelas enligt ansökt belopp:
- under 5 000 euro: Det ansökta beloppet kan beviljas ifall 1-2 bedömningskriterier tillämpas i verksamheten. Understödet beviljas för det aktuella året.
- 5 000 - 50 000: Det ansökta beloppet kan beviljas ifall ett flertal bedömningskriterier tillämpas i verksamheten, arbetsmetoderna och verksamhetsplanen. Understödet beviljas för det aktuella året.
- 50 000 - 150 000 euro: Det ansökta beloppet kan beviljas ifall ett flertal bedömningskriterier tillämpas på ett utmärkt sätt i verksamheten och de påverkar utvecklingen av verksamheten. Den ansökande ska vara en registrerad aktör. Understödet beviljas för följande år.
- över 150 000 euro: Det ansökta beloppet kan beviljas ifall målen, arbetsmetoderna, verksamheten och planerna utvecklas kontinuerligt i enlighet med samtliga bedömningskriterier. Den ansökande ska vara en registrerad aktör. Understödet beviljas för följande år.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

För tjänsten svarar:

Kultur- och fritidssektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »