Hoppa till innehållet

Begäran om insyn i personuppgifter

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordningen personen har rätt att veta huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och vilka uppgifter om honom eller henne som har sparats.

En person vars uppgifter samlas i stadens register när han eller hon använder stadens tjänster kan genom den här tjänsten framföra en begäran om insyn i sina uppgifter. Insyn i personuppgifter kan också begäras av en vårdnadshavare, en intressebevakare eller en befullmäktigade.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

När en begäran om insyn i personuppgifter skickas in, underrättas den anställda som samlar begäran om uppgifter inom sektorn, förvaltningen eller affärsverket om detta. Den som samlar begäran om uppgifter meddelar kontaktpersonen för registret elektroniskt om begäran. Inget beslut fattas i ärendet. Den som gör begäran om insyn i personuppgifter kan ombes komplettera begäran. Den som gör begäran får svaret med skyddad e-post eller post.

Behandlingstid:

Personens uppgifter skickas inom en månad från begäran om uppgifter.

Giltighetstid:

Begäran om uppgifter är giltig tills den besvaras.

E-tjänster

 Gå till begäran om insyn i personuppgifter »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen
Privatkunder

Förutsättningar för användning:

Förutsätter att man är kund hos en av stadens tjänster som samlar personuppgifter. Begäran om insyn i personuppgifter kräver stark identifiering.

Öppet dygnet runt varje dag

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

När en begäran om insyn i personuppgifter skickas in, underrättas den anställda som samlar begäran om uppgifter inom sektorn, förvaltningen eller affärsverket om detta. Den som samlar begäran om uppgifter meddelar kontaktpersonen för registret elektroniskt om begäran. Inget beslut fattas i ärendet. Den som gör en begäran om insyn i personuppgifter kan ombes komplettera begäran. Den som gör en begäran får svaret genom en skyddad e-post eller per post. Personens uppgifter skickas inom en månad från begäran om uppgifter.

Skickad: Begäran är skickad
Mottagen: En tjänsteman / Bakgrundssystemet har tagit emot begäran
Under behandling: Begäran är under behandling
Avgjord: Behandlingen av ärendet är slutförd

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Utskrivbara blanketter - Begäran om insyn i registeruppgifter - pappersdokument

Begäran om insyn i registeruppgifter

Tilläggsuppgifter:
Man kan också personligen besöka stadens serviceställen och där framföra sin begäran om insyn i registeruppgifter.

Framställningar av alla slag kan lämnas in på registratorskontoret.

Stadens registratorskontor: Norra esplanaden 11-13

Förutom på registratorskontoret kan man också lämna in begäran på följande serviceställen, såvitt ärendet gäller just den sektorn:

Fostrans- och utbildningssektorn: Töysägatan 2 D samt skolor och daghem
Stadsmiljösektorn: Verkstadsgatan 8
Social- och hälsovårdssektorn: alla serviceställen
Företagshälsan Helsingfors: Helsingegatan 24, 2 vån.

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Centralförvaltningen

Suomeksi » | På svenska | In English »