Hoppa till innehållet

Ansökan om tjänstebostad

En elektronisk tjänst, genom vilken man kan ansöka om Helsingfors stads tjänstebostad. Tjänsten är avsedd för anställda vid alla sektorer i Helsingfors stad, stadens centralförvaltning och vid affärsverken (utom HRT och Servicecentralen som förmedlar sina tjänstebostäder själva).

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Du ansöker om en tjänstebostad genom att fylla i en bostadsansökan. Börja med att bekanta dig med lediga bostäder på sidan för tillgängliga bostäder. När du har fyllt i ansökan, identifiera dig med bankoder eller mobil ID. När du har skickat in ansökan, du måste bekräfta ansökan. När du har bekräftat ansökan, har ansökan tagits emot och registreras i systemet för val av boende.

Identifieringen innebär styrkande av identiteten. Om du inte har bankkoder eller ett mobilcertifikat till ditt förfogande, kan du identifiera dig efter att ha lämnat in ansökan genom att besöka kundtjänsten för ansökning om hyresbostad på adressen Verkstadsgatan 8 och styrka din identitet med ett officiellt identitetsbevis (pass eller identitetskort). Efter identifieringen kan du skapa ett användarnamn och lösenord med hjälp av din e-postadress. Bostadsansökan ingår valen av boende först efter identifieringsbesöket. 

Du kan redigera din ansökan. Ansökan kan redigeras eller förnyas utan redigeringar. En ny eller förnyad ansökan ersätter ansökan som tidigare skickats in. En föråldrad ansökan kan inte redigeras eller kopieras, utan sökanden måste lämna in en ny ansökan. Endast de sökande själva kan redigera bostadsansökan.

Behandlingstid:

Ansökan och förmedling av bostäder är kostnadsfritt och den som tar emot bostaden behöver inte betala hyresgaranti eller andra garantiavgifter. Hyran dras av direkt från den anställdas lön.

Giltighetstid:

Ansökan är i kraft tre månader efter att den lämnats in eller ändrats.

E-tjänster

 Ansökan om tjänstebostad »


Kräver identifiering
Privatkunder

Förutsättningar för användning:

Sökanden ska vara anställd vid Helsingfors stad.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Du ansöker om en tjänstebostad genom att fylla i en bostadsansökan. Börja med att bekanta dig med lediga bostäder på sidan för tillgängliga bostäder. När du har fyllt i ansökan, identifiera dig med bankoder eller mobil ID. När du har skickat in ansökan, du måste bekräfta ansökan. När du har bekräftat ansökan, har ansökan tagits emot och registreras i systemet för val av boende.
Identifieringen innebär styrkande av identiteten. Om du inte har bankkoder eller ett mobilcertifikat till ditt förfogande, kan du identifiera dig efter att ha lämnat in ansökan genom att besöka kundtjänsten för ansökning om hyresbostad på adressen Verkstadsgatan 8 och styrka din identitet med ett officiellt identitetsbevis (pass eller identitetskort). Efter identifieringen kan du skapa ett användarnamn och lösenord med hjälp av din e-postadress. Bostadsansökan ingår valen av boende först efter identifieringsbesöket. 
Du kan redigera din ansökan. Ansökan kan redigeras eller förnyas utan redigeringar. En ny eller förnyad ansökan ersätter ansökan som tidigare skickats in. En föråldrad ansökan kan inte redigeras eller kopieras, utan sökanden måste lämna in en ny ansökan. Endast de sökande själva kan redigera bostadsansökan.
Varje sökande får endast ha en gällande ansökan om ett inbördes bostadsbyte i taget.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »