Hoppa till innehållet

Ansökan till skolornas eftermiddagsverksamhet

Ansökan och anvisningar

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Ansökan och anvisningar

Blanketten fylls i på nätet. Du kan även skriva ut blanketten och skicka ansökan per post.

1. Ansökningstiden för eftermiddagsverksamheten är 22.3−23.4.2021.

2. Ansökningsblanketten fylls i på nätet. Räkningen för eftermiddagsverksamheten skickas till den vårdnadshavare vars nätbankskoder använts för att fylla i blanketten. Anvisningar finns på adressen www.hel.fi/eftisverksamhet

3. För att sända blanketten måste du identifiera dig med nätbankskoder, Mobil ID eller med ett identitetskort med chip. Identifieringen fungerar som underskrift för blanketten.

4. Ansökningsblanketten kan också skickas till: Fostrans- och utbildningssektorn, Eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099 Helsingfors stad eller läggas i postlådan på adressen Töysägatan 2 D, 00510 Helsingfors. En utskrivningsbar blankett finns på adressen www.hel.fi/eftisverksamhet.

5. Beslutet om en plats i eftermiddagsverksamhet postas till vårdnadshavarna senast 1.7.2021.

6. Eftermiddagsverksamheten börjar läsårets första dag och fortsätter till läsårets slut.

7. Utanför ansökningstiden ska ansökan till skolornas eftermiddagsverksamhet i första hand göras enligt instruktionerna (www.hel.fi/eftisverksamhet) eller skickas per post till adressen Fostrans- och utbildningssektorn, Eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099 Helsingfors stad.

Behandlingstid:

4 månader

E-tjänster

 Elektronisk ansökningsblankett »


Kräver identifiering

Förutsättningar för användning:

Den eftermiddagsverksamhet som arrangeras enligt kapitel 8 a i lagen om grundläggande utbildning är avsedd för elever i årskurserna 1-2 och för elever i samtliga årskurser som får särskilt stöd i grundskolorna i Helsingfors. Vårdnadshavarna kan ansöka om plats för sitt barn i den här verksamheten.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

1. Ansökningstiden för eftermiddagsverksamheten är 22.3−23.4.2021.

2. Ansökningsblanketten fylls i på nätet. Räkningen för eftermiddagsverksamheten skickas till den vårdnadshavare vars nätbankskoder använts för att fylla i blanketten.

3. Fyll i blanketten noggrant. Om blanketten saknar obligatorisk information kan den inte sändas.

4. För att sända blanketten måste du identifiera dig med nätbankskoder, Mobil ID eller med ett identitetskort med chip. Identifieringen fungerar som underskrift för blanketten.

5. Utanför ansökningstiden ska ansökan till skolornas eftermiddagsverksamhet lämnas in på adressen Sektorn för fostran och utbildning, eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099 Helsingfors stad.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Ansökningsblankett till skolans eftermiddagsverksamhet

 Ansökningsblanketter »


Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Suomeksi » | På svenska | In English »