Hoppa till innehållet

Ansökan till skolornas eftermiddagsverksamhet

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Ansökan till eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen

1 - Ansökan till eftermiddagsverksamhet är öppen på våren. Verksamheten är avgiftsbelagd, och den genomförs enligt lagen om grundläggande utbildning.

2 - På servicekartan kan du söka ett lämpligt verksamhetsställe för eftermiddagsverksamhet med sökordet eftermiddagsverksamhet.

3 - Ansökningsblanketten fylls i på nätet och undertecknas med stark identifiering. Om du inte har möjlighet att fylla i webblanketten, kan du söka till verksamheten också med en pappersblankett.

4 - Till de personer som gjort ansökan under ansökningstiden postas besluten i juli.

5 - Ansökningar som kommit in efter ansökningstiden behandlas under verksamhetsperioden med beaktande av platssituationen. Om platserna ges inga mellanuppgifter.

Mer information om ansökan hittar du på https://www.hel.fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/grundskolor/morgon-eftermiddagsverksamhet/eftermiddags.

E-tjänster

 Elektronisk ansökningsblankett »


Kräver identifiering

Förutsättningar för användning:

Den eftermiddagsverksamhet som arrangeras enligt kapitel 8 a i lagen om grundläggande utbildning är avsedd för elever i årskurserna 1-2 och för elever i samtliga årskurser som får särskilt stöd i grundskolorna i Helsingfors. Vårdnadshavarna kan ansöka om plats för sitt barn i den här verksamheten.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

1. Ansökningstiden för eftermiddagsverksamheten är 22.3−23.4.2021.

2. Ansökningsblanketten fylls i på nätet. Räkningen för eftermiddagsverksamheten skickas till den vårdnadshavare vars nätbankskoder använts för att fylla i blanketten.

3. Fyll i blanketten noggrant. Om blanketten saknar obligatorisk information kan den inte sändas.

4. För att sända blanketten måste du identifiera dig med nätbankskoder, Mobil ID eller med ett identitetskort med chip. Identifieringen fungerar som underskrift för blanketten.

5. Utanför ansökningstiden ska ansökan till skolornas eftermiddagsverksamhet lämnas in på adressen Sektorn för fostran och utbildning, eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099 Helsingfors stad.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »