Hoppa till innehållet

Anmälan om evenemang

En elektronisk tjänst som är avsedd för anmälan eller tillståndsansökan till Helsingfors stads olika myndigheter om evenemang, offentliga tillställningar samt försäljnings- och marknadsföringsevenemang i Helsingfors.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

1. En blankett som lämnats in elektroniskt behandlas vid sektorer som sköter evenemangstillstånds- och anmälningsärenden. Dessa är stadsmiljösektorn, Kultur- och fritidssektorn, räddningsverket samt Helsingfors Hamn.

2. sektorer kan vid behov begära ytterligare information av evenemangsarrangören eller av den person som utnämnts till ansvarig, antingen via den här e-tjänsten, per e-post, per telefon eller per post.

3. Varje sektor underrättar separat de sökande om sina beslut och fakturorna för avgifterna i anslutning till beslutet skickas till den angivna faktureringsadressen.

4. Ärendeblankettens obligatoriska uppgifter gäller evenemangets arrangör, namn, plats och tid samt en tillräcklig innehållsbeskrivning. Om flera aktörer som utövar försäljning eller distribution av livsmedel eller övrigt deltar i evenemanget, bör dessa göra sina anmälningar skilt för sig.

Avgifter:

En del av anmälningarna och tillstånden som söks med blankett är avgiftsbelagda.

Ytterligare upplysningar:

I blankettens anvisningstexter finns råd och länkar till webbsidorna för många statliga förvaltningar, såsom NTM-centralen, samt övriga privata och offentliga aktörer. Ärenden som hör till dessa uträttas separat, inte i denna e-tjänst.

Evenemangsarrangören ska även lämna in en anmälan till polisen, lupahallinto.helsinki@poliisi.fi.

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen
Privatkunder
Företags- och samfundskunder

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder eller med mobil id.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Tapahtumailmoituksen tekeminen

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

För tjänsten svarar:

Centralförvaltningen
Kultur- och fritidssektorn

Stadsmiljösektorn
Helsingfors Hamn Ab

Suomeksi » | På svenska | In English »