Hoppa till innehållet

Ansökan om en Ara-hyresbostad

En ärendehanteringstjänst där du kan ansöka om en ARA-hyresbostad av Helsingfors stad.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Du kan ansöka om en ARA-hyresbostad genom att fylla i en bostadsansökan. När du har fyllt i ansökan, identifiera dig med bankoder eller mobil ID. Om du ansöker om en bostad med en medsökande, måste medsökanden också identifiera sig och bekräfta bostadsansökan så att ansökan är giltig och ingår i valen av boende. När du har skickat in ansökan, får medsökanden ett e-postmeddelande med en länk för identifiering. När båda sökanden har bekräftat ansökan, har ansökan tagits emot och registreras i systemet för val av boende. Systemet klassificerar ansökan utifrån hur brådskande bostadsbehovet är.

Identifieringen innebär styrkande av identiteten. Om du inte har bankkoder eller ett mobilcertifikat till ditt förfogande, kan du identifiera dig efter att ha lämnat in ansökan genom att besöka kundtjänsten för ansökning om hyresbostad på adressen Verkstadsgatan 8 och styrka din identitet med ett officiellt identitetsbevis (pass eller identitetskort). Efter identifieringen kan du skapa ett användarnamn och lösenord med hjälp av din e-postadress. Bostadsansökan ingår valen av boende först efter identifieringsbesöket.

Om du redan bor i stadens ARA-hyresbostad, kan du också ansöka om ett byte till en bostad som blir ledig. Om du ansöker om ett inbördes bostadsbyte, ska du fylla i en separat ansökan om ett inbördes byte.

Sökanden och medsökanden kan redigera sin ansökan. Ansökan kan redigeras eller förnyas. En ny eller redigerad ansökan ersätter ansökan som tidigare skickats in. En föråldrad ansökan kan inte redigeras eller kopieras, utan sökanden måste lämna in en ny ansökan. Endast de sökande själva kan redigera bostadsansökan.

Varje sökande får endast ha en gällande ansökan om en ARA-hyresbostad i taget.

Giltighetstid:

Ansökan är i kraft tre (3) månader efter att den lämnats in eller ändrats.

Avgifter:

Ansökan och förmedling av bostäder är kostnadsfria och den som tar emot bostaden behöver inte betala hyresgaranti eller andra garantiavgifter.

E-tjänster

 Ansökan om en Ara hyresbostad »


Kräver identifiering
Privatkunder

Förutsättningar för användning:

Du kan ansöka om en ARA-hyresbostad genom att fylla i en bostadsansökan. När du har fyllt i ansökan, identifiera dig med bankoder eller mobil ID. Om du ansöker om en bostad med en medsökande, måste medsökanden också identifiera sig och bekräfta bostadsansökan så att ansökan är giltig och ingår i valen av boende. Om du inte har bankkoder eller ett mobilcertifikat till ditt förfogande, kan du identifiera dig efter att ha lämnat in ansökan genom att besöka kundtjänsten för ansökning om hyresbostad på adressen Verkstadsgatan 8.

Öppet varje dag

Ytterligare information om e-tjänster:

Du kan följa vad som händer med din ansökan eller göra ändringar i den.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »