Hoppa till innehållet

Ansökan om bostadsbyte med en motpart

En ärendehanteringstjänst där du kan ansöka om ett bostadsbyte med en motpart när du bor i en ARA-hyresbostad av Helsingfors stad.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Du ansöker om ett inbördes bostadsbyte genom att fylla i en bostadsansökan. När du har fyllt i ansökan, identifiera dig med bankoder eller mobil ID. Om du ansöker om en bostad med en medsökande, måste medsökanden också identifiera sig och bekräfta bostadsansökan så att ett val för boende till en bytesbostad kan göras för hela hushållet. När du har skickat in ansökan, får medsökanden ett e-postmeddelande med en länk för identifiering. När båda sökanden har bekräftat ansökan, har ansökan tagits emot och registreras i systemet för val av boende.

Identifieringen innebär styrkande av identiteten. Om du inte har bankkoder eller ett mobilcertifikat till ditt förfogande, kan du identifiera dig efter att ha lämnat in ansökan genom att besöka kundtjänsten för ansökning om hyresbostad på adressen Verkstadsgatan 8 och styrka din identitet med ett officiellt identitetsbevis (pass eller identitetskort). Efter identifieringen kan du skapa ett användarnamn och lösenord med hjälp av din e-postadress. Bostadsansökan ingår valen av boende först efter identifieringsbesöket. Inbördes bostadsbyte är möjligt först efter identifieringsbesöket.

Sökanden och medsökanden kan redigera sin ansökan. Ansökan kan redigeras eller förnyas utan redigeringar. En ny eller förnyad ansökan ersätter ansökan som tidigare skickats in. En föråldrad ansökan kan inte redigeras eller kopieras, utan sökanden måste lämna in en ny ansökan. Endast de sökande själva kan redigera bostadsansökan.

Varje sökande får endast ha en gällande ansökan om ett inbördes bostadsbyte i taget.

Giltighetstid:

Ansökan är giltig tre månader från inlämnandet eller redigeringen.

E-tjänster

 Ansökan om bostadsbyte med en motpart »


Kräver identifiering
Privatkunder

Förutsättningar för användning:

Du kan ansöka om en ARA-hyresbostad genom att fylla i en bostadsansökan. När du har fyllt i ansökan, identifiera dig med bankoder eller mobil ID. Om du ansöker om en bostad med en medsökande, måste medsökanden också identifiera sig och bekräfta bostadsansökan så att ansökan är giltig och ingår i valen av boende. Om du inte har bankkoder eller ett mobilcertifikat till ditt förfogande, kan du identifiera dig efter att ha lämnat in ansökan genom att besöka kundtjänsten för ansökning om hyresbostad på adressen Verkstadsgatan 8.

Öppet varje dag

Ytterligare information om e-tjänster:

Du kan följa vad som händer med din ansökan eller göra ändringar i den.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »