Hoppa till innehållet

Boka tid för förevisande av specialplaner

Reservera tid för presentering av specialplaner från byggnadstillsynens kundservice.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Specialplaner är exempelvis:

- byggnadsritningar och -beräkningar
- ventilationsplaner
- planer för fastighetens vatten- och avloppssystem
- gundundersökningar
- utlåtande om grundläggningssätt
- pålnings- och inmätprotokoll
- eventuella utlåtanden under byggnadsskedet.

Telefontjänst:

Byggnadstillsynens kundservice 09 3102 6300
Öppet mån-fre 08:30-16

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »