Hoppa till innehållet

Avtal om eller samtycket till användning av hälsovårdens e-tjänster

Inledande av hälsovårdens elektroniska ärendehantering kräver avtal/samtycke om hälsovårdens e-tjänster.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

1. Om du vill ta i bruk hälsovårdens elektroniska ärendehantering, kontakta din vårdenhet och fråga vilka e-tjänster de erbjuder.

Inledande av hälsovårdens elektroniska ärendehantering kräver ett avtal om eller samtycke till hälsovårdens e-tjänster.

2. En helsingforsbo eller en invånare i annan kommun som redan omfattas av Helsingfors social- och hälsovårdsverks tjänster kan fylla i avtals-/samtyckesblanketten elektronisk.

3. Avtalet om eller samtycket till elektronisk ärendehantering ska göras och sändas elektroniskt innan den elektroniska ärendehanteringen inleds. Med hjälp av blanketten kan du också ändra eller ta tillbaka ett samtycke som du redan gett.

Ett avtal om eller samtycke till att företräda en annan (t.ex. ett barn eller en åldring) ska fortfarande lämnas på en pappersblankett som undertecknas och sänds till vårdenheten. För pappersblankettens del kan e-tjänsterna inledas efter att blanketten lagrats i patientdatasystemet.

Ytterligare upplysningar:

Obs! Avtalet/samtycket gäller inte e-tjänsterna för munhälsovården eller utkomststödet.

E-tjänster

 Fyll i blanketten »


Kräver identifiering
Privatkunder

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder eller med mobil id.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn

Suomeksi » | På svenska