Hoppa till innehållet

Stadsstyrelsen, ansökan om allmänt understöd

Stadsstyrelsen beviljar årligen understöd till organisationer med verksamhet som inte hänför sig till nämndernas verksamhetsområden.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Stadsstyrelsen beviljar årligen understöd till organisationer med verksamhet som inte hänför sig till nämndernas verksamhetsområden.

Allmänna understöd kan sökas av registrerade organisationer vars verksamhet riktar sig till helsingforsare och som varit verksamma i minst ett år.

1. Beslut om allmänna understöd fattas av stadsfullmäktige, stadsstyrelsen eller stadsdirektören.
2. Sökanden informeras om beslutet per post.
3. Det beviljade understödet betalas in på sammanslutningens bankkonto.
4. En utredning om hur understödet använts ska ges i samband med följande års ansökan. Om något understöd inte söks följande år ska en utredning ändå lämnas in. Utredningen kan då ges med egenskapen för meddelanden.

Giltighetstid:

Understöd som beviljas efter prövning kan sökas året om. En inskickad ansökan är i kraft tills ett beslut fattats.

Ytterligare upplysningar:

En ny ansökan med samma syfte ersätter den gamla om den lämnats in inom utsatt tid. Ansökningar om budgetunderstöd ska lämnas in före utgången av april föregående år. Det exakta datumet framgår av stadens årliga gemensamma kungörelse.

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder eller med mobil id.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Då sökanden fyllt i understödsansökan kan den sparas som utkast i ärendemappen eller skickas för behandling till systemet för behandling av understöd. Behandlingen kan följas i ärendemappen under Händelser.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Stadsstyrelsen, ansökan om allmänt understöd

Den elektroniska ansökningen är det primära sättet att ansöka om understöd av staden.
I andra hand kan ansökningar skickas till Helsingfors stads registratorskontor, ge också namnet på den förvaltning eller nämnd som behandlar ansökan.

PB 10

00099 Helsingfors stad

För tjänsten svarar:

Centralförvaltningen

Suomeksi » | På svenska | In English »