Hoppa till innehållet

Så hittar du tjänster

På sidan om stadens tjänster kan man söka tjänster enligt ämne, målgrupp eller enligt sätt på vilket vilket man uträttar ärenden.

På sidans nedre kant finns en lista med tjänsterna i alfabetisk ordning. När du väljer ämne, målgrupp eller sätt att uträtta ärenden visas en lista med tjänsterna på sidans nedre kant. Listans rubriker länkar till sidor med utförligare beskrivningar av tjänsterna.

Sätt att uträtta ärenden

Med Helsingfors stad kan man ta kontakt och uträtta ärenden på nätet, per telefon eller genom att personligen besöka ett serviceställe. Noggrannare anvisningar ges på tjänstens beskrivningssida.

Med e-tjänster avses blanketter som fylls i och lämnas in på elektronisk väg.
Många e-tjänster förutsätter att man identifierar sig antingen med sina personliga bankkoder, mobilkoder eller Katso-autentisering, som används av företag och sammanslutningar.

Kunder som identifierat sig kan få en personlig mapp för att uträtta sina ärenden via stadens elektroniska tjänster. I denna mapp sparas logguppgifter om den senaste användningen av tjänsten och inkomna meddelanden.

Läs mera om hur man loggar in på tjänsten, om hur man identifierar sig och om den personliga mappen för e-tjänster under länken Instruktioner för e-tjänster.

Blanketter som ska skrivas ut ska antingen skickas per post eller föras till vederbörande serviceställe. Blanketterna är vanligtvis tillgängliga i följande format: Word, PDF eller RDF. För att öppna blanketterna behövs med formaten kompatibla program. Läs mera om vilka program som kan användas på sidan Suomi.fi.

Rådgivning

Helsingfors stads rådgivning  Helsinki-info ger råd i frågor som gäller Helsingfors stad och dess tjänster.
Tfn 09 310 111 11 och chat (öppet må–to 9–16 och fr  10-15)

Immigrationsrådgivning tfn 09 310 111 11
Immigrationsrådgivning: International House Helsinki  ( öppet må– to kl. 9–16  och fr   kl. 10-16 ), adress: Fågelviksgränden 2 D, 2:a våningen.

Helsinki-infos servicepunkt  vid Ode, Helsingfors centrumbibliotek  (öppet må– to kl. 9–18 &    fr kl.10–18 ), adress: Tölöviksgatan 4, 00100 Helsinki.

COVID 19: Helsinki-infos servicepunkt vid International House Helsinki (för tillfället bara kunder med tidsbeställning till våra samarbetspartner i IHH.

Era rådgivningstjänster finns på sidan Rådgivning

Kontaktuppgifter

Serviceställenas kontaktuppgifter, placering på kartan och de viktigaste enheternas telefonnummer står att finna på sidan Sök verksamhetsställen eller på Helsingfors och Helsingforsregionens servicekarta.

Sök telefonnumren till stadens förvaltningar och de viktigaste enheterna på tjänsten Numerot.hel.fi. Genom tjänsten finner man även stadens anställdas telefonnummer i den omfattning som vederbörande förvaltning bestämt.

Öppna data

Uppgifterna i stadens serviceregister och stadens register över serviceställen, dvs. servicekartan, är även tillgängliga som öppna data.

Servicekartans REST-gränssnitt
Serviceregistrets REST-gränssnitt25.08.2020 17:33