Hoppa till innehållet

Tandvård

Mun- och tandhälsovården tillhandahåller tjänster för Helsingforsbor och personer som valt Helsingfors som vårdplats.
Syftet med mun- och tandhälsovården är att främja invånarnas munhälsa och att ordna tjänster inom mun- och tandhälsa. Inom mun- och tandhälsovården finns 37 välutrustade tandkliniker och en mobil enhet för mun- och tandvård samt uppsökande tjänster. Tidsbokning sker via en centraliserad telefontjänst, där en yrkesperson inom mun- och tandhälsovård bedömer patientens vårdbehov. Tillgången till vård fastställs utifrån vårdbehovet och hur brådskande det är. För undersökningar och vård tas för 18 år fyllda personer ut avgifter i enlighet med förordningen om klientavgifter.

Vuxna hänvisas till den klinik där det vid tidpunkten i fråga finns lediga vårdtider. Däremot strävar man efter att tjänster för barn och personer med rörelsehinder ska ges vid den närmaste kliniken. En del av tjänsterna köps av privata tandläkare i form av köpta tjänster av olika slag. I egenskap av värdkommun ordnar Helsingfors vård på specialtandläkarnivå och jour utanför tjänstetid för klienter som är berättigade till vård i Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kyrkslätt och Vanda.

Inom mun- och tandhälsovården utnyttjas modern teknik på ett mångsidigt sätt. Man förfogar över tjänster som integrerats i det elektroniska patientdatasystemet: klienten kan få ett automatiskt textmeddelande som påminner om bokade tider, på klinikerna kan man anmäla sig på en apparat för självanmälan och på internet kan man via en e-tjänst identifiera sig med bankkoder för att bland annat annullera eller flytta en mottagningstid och uppdatera sina kontaktuppgifter. Tidsbokningen använder en återuppringningstjänst.

Tandvårdens tidsbeställningsnummer 09 310 51400, betjänar vardagar kl. 8-15. Ni kan boka tid på detta nummer såväl i brådskande som i icke-brådskande fall.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    6    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »