Hoppa till innehållet

Anmälan om en olycksrisk till räddningsverket

Man kan göra en anmälan om en uppenbar brandrisk eller någon annan olycksrisk till Helsingfors stads räddningsverk.

Observera att sådant som omfattas av integritetsskyddet eller dataskyddet får anmälas ENDAST med en elektronisk blankett för att informationen ska bli skyddad på behörigt sätt. Räddningsverket ger inga uppgifter om anmälaren till en tredje part.

Observera att en nödanmälan ska göras på numret 112 i akuta olyckssituationer.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:Suomeksi » | På svenska