Hoppa till innehållet

Eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen anordnas efter skoldagen för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd. Ansökningstiden för verksamheten är på våren. Eleverna i årskurs 1 samt elever mer särskilt stöd har företräde vid tilldelning av platser.

Eftermiddagsverksamheten ger barnen meningsfulla aktiviteter efter skoldagen i en trygg miljö, i skolan eller i dess närhet. Verksamheten omfattar bland annat lek och umgänge med vänner, dagliga friluftsaktiviteter samt små utflykter till näromgivningen.

Eftermiddagsverksamheten är avgiftsbelagd och inkluderar mellanmål och försäkring. Avgiften för verksamhet som slutar klockan 16 är 100 euro/månad; 120 euro/månad för verksamhet som slutar klockan 17. På grundval av inkomster kan man ansöka om nedsättning eller efterskänkning av avgiften.

Förutsättningar för användning:

För elever i Helsingfors i årskurserna 1-2 och elever med särskilt stöd. Verksamheten ordnas i enlighet med Utbildningsstyrelsen grunder för morgon- och eftermiddagsverksamhet och stadens verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamhet. Man ansöker om en plats i eftermiddagsverksamheten under ansökningstiden för ett läsår åt gången. Verksamheten är avgiftsbelagd.

Verksamheten ordnas enligt skolornas arbetstider. Eftermiddagsverksamhet för skolelever ordnas inte under skolornas lovtider och inte heller lördagar.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    >   

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »