Hoppa till innehållet

Utdelning av egenvårdsartiklar

Du kan få egenvårdsartiklar kostnadsfritt om du behöver dem för vård av din sjukdom i minst tre månader. Vårdstället avgör hur länge behovet av egenvårdsartiklar varar.

Om vårdstället avgör att du kommer att behöva egenvårdsartiklar över tre månader, kan du få dem avgifsfritt genast då du behöver dem.

Egenvårdsartiklar kan beställas per telefon eller elektroniskt. Leveranstiden är två veckor, varefter artiklarna kan avhämtas vid en enhet för utdelning av egenvårdsartiklar.

Artiklarna kan också postas till ett av postens avhämtningsställen eller till en paketautomat (avgiftsfri tjänst). Stomiartiklar och katetrar skickas hem (avgiftsfri tjänst).

Remisser som berättigar till egenvårdsförnödenheter skrivs på klientens egen hälsostation, där husläkaren och hälsovårdaren bäst kan bedöma behovet av vårdförnödenheter. Hemvårdsläkaren skriver remissen som berättigar till vårdartiklar vid hemvård.

Förutsättningar för användning:

Remiss krävs.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Uträtta ärenden:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »