Suoraan sisältöön

Utdelning av egenvårdsartiklar

Patienten kan utan avgift få vårdartiklar för vård av sjukdom efter att han eller hon har behövt ifrågavarande artiklar för att vårda sin sjukdom under minst tre månader, med undantag för behov till följd av en permanent sjukdom, till exempel diabetes- och stomipatienter, som kan få egenvårdsartiklar genast från början av sjukdomen.

Egenvårdsartiklar kan beställas per telefon eller elektroniskt. Leveranstiden är två veckor, varefter artiklarna kan avhämtas vid en enhet för utdelning av egenvårdsartiklar.

Artiklarna kan också postas till ett av postens avhämtningsställen eller till en paketautomat (avgiftsfri tjänst). Stomiartiklar och katetrar skickas hem (avgiftsfri tjänst).

Remisser som berättigar till egenvårdsförnödenheter skrivs på klientens egen hälsostation, där husläkaren och hälsovårdaren bäst kan bedöma behovet av vårdförnödenheter. Hemvårdsläkaren skriver remissen som berättigar till vårdartiklar vid hemvård.

Förutsättningar för användning:

Remiss krävs.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

Kottbyvägen 11 B-trappan, 3. vån. (Koskelan sairaala N-byggnad), +358 9 310 55002. Visa kontaktinformation | Visa på kartan

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »