Hoppa till innehållet

Stödfamiljsverksamhet

För barn som behöver särskilt stöd kan staden ordna en stödfamilj. Ordnandet av en stödfamilj baserar sig på en plan som utarbetas utifrån bedömning av servicebehovet. Syftet med verksamheten är att stöda barnets utveckling och ge föräldrarna en stund för vila. Barnen stannar över natten hos stödfamiljen vid överenskomna tidpunkter.

Man anhåller om tjänsten tillsammans med den ansvariga socialarbetaren. Verksamheten är tidsbundet och målinriktat och den evalueras årligen.

Stödfamiljerna är vanliga familjer som fått förberedelse för uppgiften. Av familjerna förutsätts inte specialkompetens inom social- och hälsovården. Stödfamiljen ansvarar för barnets resor i samband med tjänsten.

Kontaktuppgifter:

Klienthandledning inom barnskyddstjänster/Stödfamiljsverksamhet
Socialarbetare Pirjo Akkanen
pirjo.akkanen@hel.fi
Tfn 09 3104 3240

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för barn med behov av särskilt stöd och barnskyddets klientfamiljer. Servicen hjälper i problem med uppfostran, orken eller då familjen har ett begränsat socialt nätverk.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »