Hoppa till innehållet

Stödd sysselsättning för personer med utvecklingsstörning

Huvudmålet med det stödda arbetet är att sysselsätta servicetagaren med lönearbete på endera hel- eller deltid.

Förutsättningen för att få utnyttja tjänsterna för den stödda sysselsättningen är att klienten är över 18 år och drar nytta av tjänsten. Klienten kan t.ex. ha en utvecklingsstörning eller ett syndrom som omfattas av autismspektret, adhd/dd, dysfasi, en genomgripande utveclingsstörning, en mångformad utvecklingsstörning eller annan utvecklingsstörning eller ett handikapp .

Du kan anhålla om servicen hos socialt arbete för handikappade.

Stött arbete innebär sysselsättning i lönearbete på den öppna arbetsmarknaden med stöd av en arbetstränare.

Målet med den stödda sysselsättningen är att öka den yrkesmässiga och sociala livskvaliteten för personen som behöver stöd genom att garantera honom eller henne likvärdiga rättigheter till arbete på den öppna arbetsmarknaden, en normal lön, kontinuerligt stöd för att hållas kvar i arbetslivet och därmed självständigt deltagande i samhället.

Arbetstagaren, arbetsgivaren och arbetscoachen kommer tillsammans överens om arbetsträningens innehåll och behovet av den. Stödbesöken genomförs i enlighet med det gemensamma avtalet mellan arbetsgivaren, arbetstagaren och arbetscoachen . Arbetscoachen stödjer och ger råd i frågor om arbetsavtal och dylika ärenden som berör avslutande av sysselsättning och arbetsförhållanden.

Arbetscoachen stödjer även i fortsättningen om klienten får nya arbetsuppgifter eller till exempel en annan arbetsgivare. Arbetscoachen finns vid behov med som stöd även om servicetagarens karriär går framåt.

Det finns ingen gräns för hur länge klientskapet får vara. Om klienten får ett fast arbetsförhållande kan han eller hon emellertid tillsammans med arbetstränaren gemensamt besluta att servicen avslutas. Om ett behov av service ändå uppstår i ett senare skede, kan klienten på nytt utnyttja den stödda sysselsättningen när det finns lediga platser.

Tjänsten är avgiftsfri för klienten och arbetsgivaren.

Förutsättningar för användning:

Då man avtalar om klientskapet betonas klientens egen inställning och motivation för arbetet. En del av de sökande kan vid behov styras till studier, platser för arbets- och dagverksamhet och så vidare.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »