Hoppa till innehållet

Boendeservice i grupphem för utvecklingsstörda

I grupphemmen erbjuds personer med utvecklingsstörning assisterat, instruerat och stött boende.

Verksamheten i gruppboendena utgår från klienternas behov. Personalen i grupphemmen assisterar, vårdar, handleder och stöder invånarna i deras dagliga aktiviteter. Målet är att främja invånarens självbestämmanderätt och jämställdhet så att han eller hon kan leva ett så självständigt och rikt vardagsliv som möjligt enligt den rådande livssituationen.

För alla invånare utarbetas varje år en individuell handledningsplan som utgår från de egna behoven. I planen beaktas de viktigaste aktiviteterna med tanke på invånarens situation i sin helhet och man gör upp konkreta mål i samarbete med invånaren och genom att höra honom eller henne. Personalen i grupphemmet samarbetar också tätt med invånarens anhöriga, närstående, socialarbetarna, arbets- och studieplatsen samt med aktörer inom hälsovården.

Grupphemmen tillhandahåller dagliga måltider för sina invånare antingen i invånarens egna utrymmen eller i de gemensamma utrymmena. Matserveringen omfattar följande måltider: frukost, lunch, middag och kvällsmål.

Den kommunala hälsostationen, hemvården, specialsjukvården eller den privata läkare som vårdar invånaren ansvarar för dennes hälso- och sjukvård. Gruppboendets anställda assisterar och handleder invånaren i saker som är nödvändiga med tanke på dennes hälso- och sjukvård. Dessutom sörjer man i grupphemmen för genomförandet av invånarens läkemedelsbehandling.

För många personer som bor i grupphem har utnämnts en intressebevakare som sköter om personens ekonomiska ärenden. Tillsammans med intressebevakaren kommer man överens om större anskaffningar samt hur penningärendena ska skötas. De medel som invånaren disponerar över kan vid behov förvaras i grupphemmet, och det förs då bok över hur de används. Medlen är avsedda för anskaffningar som behövs för invånarens dagliga liv, rekreation och andra motsvarande kostnader.

Invånarna får stöd och handledning i fritidsaktiviteter, hur de ska fungera och upprätthålla sociala relationer. I växelverkan med invånaren används de kommunikationsmetoder som bäst passar honom eller henne.

Social- och hälsovårdsverket har över trettio grupphem avsedda för utvecklingshandikappade vuxna. Dessutom köper staden boendetjänster av privata serviceproducenter.

Servicen söks hos en socialarbetare inom vården av utvecklingshandikappade vid enheten för socialt arbete i det egna bostadsområdet. Beslutet om placering fattas av SAS-arbetsgruppen.

Förutsättningar för användning:

För att få tjänsten förutsätts att personen är klient inom specialomsorgen för utvecklingsstörda.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »