Hoppa till innehållet

Förebyggande psykisk hälsovård och missbrukararbete för vuxna (Ety)

Målet med den förebyggande psykiska hälsovården och missbrukararbetet för vuxna är att främja en rusmedelsfri livsstil genom information, självvärdering och samtal i ett tidigt skede. Målgruppen utgörs av vuxna i Helsingfors. Minskandet av användningen av rusmedel ses redan i sig som främjande av den psykiska hälsan eftersom det bland annat lindrar depressionssymptom.

Målet med arbetet är att minska Helsingforsbornas användning av rusmedel och främja deras psykiska hälsa. Vi förser stadsborna med information om vilka skador rusmedel orsakar och verktyg för att förebygga och kontrollera dem samt gör den förebyggande psykiska hälsovården mer känd. Verksamheten är inriktad på Helsingforsbor, både direkt och genom förmedling av sakkunniga. Klienten får information, bedömningsverktyg och kamratstöd för förändring på eget initiativ. För de sakkunniga eftersträvar man att kunna trygga tillräckliga arbetsverktyg och kunskaper. Arbetet främjas också genom olika program, material och projekt på stadsnivå, och genom partnerskapsprincipen gör man andra aktörers arbete och nätverk kända och medverkar i dem. För fackmän ordnas utbildningar.

Förutsättningar för användning:

Nättjänsterna inom den förebyggande hälsovården och missbrukararbetet är tillgängliga för alla. De som lider av kognitiva störningar får hjälp via primärvården.

Tjänsten är avsedd för Helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, ryska, somaliska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »