Hoppa till innehållet

Stödpersonsverksamhet inom handikappservicen

Servicen är avsedd för handikappade personer som behöver stöd för att skapa och upprätthålla sociala relationer. Den kan beviljas även för att stöda en person att bli självständig och utvecklas.

Målet är att förbättra handikappade personers möjligheter att delta bland annat i hobbyverksamhet och fritidssysslor.

De kan till exempel gå tillsammans på uppköp, till hobbyer eller olika evenemang. Med en stödperson kan man också diskutera eller vara ute.

Man kan söka en stödperson själv eller fråga socialarbetaren. Ytterligare information om stödpersonsverksamheten får man genom att skicka e-post till sote.tukihenkilovammaistyohon@hel.fi.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Förutsättningar för användning:

Servicen söks vid enheten för socialt arbete i det egna bostadsområdet eller via den egna socialhandledaren.

Tillgängliga språk:

finska

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »