Hoppa till innehållet

Stödpersonsverksamhet för personer med utvecklingsstörning

Servicen är avsedd för personer med utvecklingsstörning som behöver stöd för att skapa och upprätthålla sociala relationer. Den kan beviljas även för att stödja en person att bli självständig och utvecklas.

Målet är att förbättra klientens möjligheter att delta i bland annat hobbyverksamhet och fritidsaktiviteter. Stödpersonen kan till exempel hjälpa till med att göra inköp, uträtta ärenden, vid hobbyer eller vara samtals- och promenadsällskap.

Klienten måste själv hitta en stödperson. Social- och hälsovårdsverket betalar en liten lön och kostnadsersättning.

Du kan anhålla om servicen hos en socialarbetare inom det sociala arbetet för handikappade vid enheten för socialt arbete i det egna bostadsområdet. Skriftlig ansökan krävs inte.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Förutsättningar för användning:

Socialarbetaren bedömer servicebehovet tillsammans med klienten och hans eller hennes nätverk. Klienten uppger grundläggande information om sitt hälsotillstånd, sina dagliga färdigheter och sociala färdigheter.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »