Hoppa till innehållet

Utredning, bedömning och placering (SAS = Selvitys, arviointi ja sijoitus)

På SAS-kontoret koordineras Helsingfors stads vårdkedjor.

På SAS-kontoret görs bedömningar av och fattas beslut om omsorg dygnet runt för äldre personer i enlighet med socialvårdslagen samt behovet av omsorg dygnet runt för yngre, multisjuka personer.

Till byråns uppgifter hör också att konkurrensutsätta köpta tjänster för omsorg dygnet runt samt att övervaka kvaliteten. SAS-byrån är också en expert på vårdarbete som enheterna kan konsultera.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »