Hoppa till innehållet

Ansökan om dygnet runt-vård utanför den egna kommunen

Du kan ansöka om dygnet runt-vård inom såväl hemkommunen som andra kommuner.

En person kan ansöka om familjevård, anstaltsvård eller boendetjänster utanför hemkommunen. Personen är i likvärdig ställning med kommuninvånare som behöver motsvarande tjänster.

Du kan anhålla om servicen med blanketten Ansökan om service (den sökandes kommun annan än Helsingfors), som returneras till SAS-byrån (utredning, bedömning och placering) /hemkommunsärenden.

Ansökan behandlas inte om den sökande lämnat en motsvarande ansökan till en annan kommun där behandlingen av ärendet ännu pågår. Den sökande kan dock samtidigt söka plats i sin egen kommun.

Förfrågningar om hemkommunslagen:
må-fr kl. 9-10, tfn 09 3102 4644

Förutsättningar för användning:

Servicen är avsedd för personer som inte klarar att bo självständigt.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »