Hoppa till innehållet

Urvalskriterier för invånare i servicebostäder

Den sökande kan beviljas boende i servicebostad om det är fråga om stöd för boendet av sociala eller hälsomässiga skäl.

Även om inkomstgränserna inte längre är en grund för valet av hyresgäster, är hushållets inkomster fortsättningsvis en likvärdig faktor tillsammans med bostadsbehovet och förmögenheten (4 b § i aravabegränsningslagen och 11 b § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån bostadsrättshuslån).

För utredningen av inkomsterna ska ett beskattningsbeslut med specifikationer bifogas till ansökan.

Vid valet av hyresgäster för servicebostäder i Helsingfors beaktas inte den ägarbostad som den sökande permanent bor i som förmögenhet. I övrigt följs de allmänna förmögenhetsgränserna för valet av hyresgäster till arava-hyresbostäder.

Förmögenhetsgränserna kontrolleras två gånger per år, den 30 juni och den 31 december.

Ytterligare information fås på fastighetskontorets sidor om bostadsärenden och ARA: s sidor

Bedömning av förmögenheten

Om den beskattningsbara förmögenheten enligt specifikationen till beskattningsbeslutet eller/och fastighetsskattesedeln är under 20 000 euro:
- ber social- och hälsovårdsverket inte sökanden att uppvisa utredningar av förmögenheten och godkänner ansökan. Social- och hälsovårdsverket skickar i efterhand ett meddelande om urvalet (ett så kallat månadsmeddelande) till fastighetskontorets avdelning för bostadsärenden.

Om den beskattningsbara förmögenheten enligt uppgifterna på specifikationen till beskattningsbeslutet och/eller fastighetsskattesedeln sammanlagt överstiger 20 000 euro:
- skickas ARA-utredningen till avdelningen för bostadsärenden för godkännande. Social- och hälsovårdsverket skickar en utredning över förmögenhetens värde som bilaga till ARA-utredningen.

Förutsättningar för användning:

Sökanden kan väljas som hyresgäst i en servicebostad genom att man frångår förmögenhetsgränserna i urvalskriterierna för hyresgäster i vanliga hyresbostäder om det är fråga om ett sådant stött boende som är särskilt nödvändigt av sociala eller hälsomässiga orsaker. Beslutsfattandet förutsätter att ansökan om servicebostad levereras med alla nödvändiga bilagor till fastighetskontorets avdelning för bostadsärenden.

Behovet av serviceboende måste bevisas med hjälp av tillbörliga dokument, av vilka det framgår att serviceboende är nödvändigt av sociala och hälsomässiga skäl.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »