Hoppa till innehållet

Klienthandledning inom vård utom hemmet

Via klienthandledningen ordnas årligen vård utom hemmet för 500-600 barn.

Enligt barnskyddslagen strävar i första hand efter att ordna en plats inom familjevården åt barnet.

Om inte familjevård kan erbjudas är det andra alternativet en plats på stadens eget barnhem.

Helsingfors stad har 220 platser på sina egna barnhem. Två av barnhemmen ligger utanför staden och dessa inrymmer också en skola.

En del barn placeras på anstalter med vilka staden har ramavtal eller på anstalter där man köper tjänster direkt.

I undantagsfall kan en placeringsplats upphandlas av en serviceproducent med vilken staden inte har ett ramavtal men detta förfarande behöver grunder i enlighet med upphandlingslagen. Det finns cirka 170 platser på mer än 90 orter i Finland. Familjevård ges i 470 fosterfamiljer och 53 yrkesmässiga familjehem.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Förutsättningar för användning:

Man tillgriper omhändertagande och vård utom hemmet i familje- eller institutions- eller annan vård t.ex. via närnätverket endast då
- öppenvårdsåtgärder inte är tillräckliga eller möjliga
- brister i omsorgen om barnet hotar att allvarligt äventyra barnets hälsa eller utveckling
- barnet allvarligt äventyrar sitt välbefinnande genom t.ex. missbruk eller brottslighet och
- vård utom hemmet anses vara barnets bästa.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »