Hoppa till innehållet

Tjänster för personer med autismspektrum

För personer med autismspektrum ordnas tjänster i enlighet med handikappservicelagen, lagen om utvecklingsstörda, närståendevårdslagen och socialvårdslagen.

Största delen av klienterna inom autismspektret får service inom andra tjänster än sådana som är särskilt riktade till personer med autismspektrum. Autistiska klienter med utvecklingsstörning får med stöd av lagen om utvecklingsstörda service gällande boende och dag- eller arbetsverksamhet i grupphem och platser för dag- eller arbetsverksamhet.

Socialarbete

Socialarbetare för klienter med autismspektrum, enheterna för socialt arbete

Boendeservice

För autistiska klienter med utvecklingsstörning ordnas boendeservice på grundval av lagen om utvecklingsstörda i grupphem inom vården av utvecklingsstörda. För övriga personer med autismspektrum ordnas boendeservice främst som köpta tjänster på basis av socialvårdslagen. En socialarbetare bedömer behovet av boendeservice tillsammans med klienten och hans eller hennes närstående och föreslår att tjänsten ska köpas. Vid bedömningen av behovet av boendeservice bedöms bland annat hur mycket hjälp eller stöd för boendet personen behöver.

Arbets- och dagverksamhet

För personer med autismspektrum ordnas arbets- och dagverksamhet vid enheterna för arbets- och dagverksamhet antingen i enlighet med lagen om utvecklingsstörda eller socialvårdslagen. Arbets- och dagverksamheten ordnas antingen av staden eller som köpt tjänst. Socialarbetaren samt klienten och hans eller hennes närstående bedömer tillsammans behovet av arbets- och dagverksamhet.

Stödd sysselsättning

Stödd sysselsättningsservice

Förutsättningar för användning:

För personer med autismspektrum ordnas tjänster i enlighet med handikappservicelagen, lagen om utvecklingsstörda, närståendevårdslagen och socialvårdslagen. De tjänster som dessa olika lagar föreskriver kan erhållas av de klienter inom autismspektret som uppfyller kriterierna i respektive lag. Hur gravt handikappad personen är bedöms alltid per service.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »