Hoppa till innehållet

Anstaltsvård för personer med utvecklingsstörning

Servicen är avsedd för personer med utvecklingsstörning som behöver heltäckande omsorg och stöd dygnet runt.

Målet med servicen är att trygga tillräcklig omvårdnad och ett meningsfullt aktivt liv på olika livsområden.

Anstaltsvården omfattar primärvård, hälso- och sjukvård, dagverksamhet, rehabiliterings- och rekreationstjänster samt undervisning i färdigheter för vardagslivet, med beaktande av de individuella förmågorna och behoven. Klienterna bor i 1-3 personers rum.
Servicen söks hos en socialarbetare inom omsorgen om utvecklingsstörda vid den svenska enheten för.

Servicen produceras av Gillobacka och Visiitti eller av privata serviceproducenter såsom Rinnehemmet.

Av klienten uppbärs en avgift som fastställs utifrån betalningsförmågan. Vårdaren som ansvarar för klienten och personalen som ansvarar för rehabiliteringen utarbetar tillsammans med invånaren/de anhöriga en vård- och rehabiliteringsplan som styr aktiviteterna. Planen ska justeras minst vart tredje år.

Förutsättningar för användning:

Klienten och hans eller hennes närmaste krets bedömer tillsammans med en socialarbetare och de personer som ansvarar för rehabiliteringen servicebehovet och servicens lämplighet. För att få tjänsten förutsätts att personen är klient inom specialomsorgen om utvecklingsstörda.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »