Hoppa till innehållet

Färdtjänst och följeslagarservice

Färdtjänsten är avsedd för gravt handikappade personer för vilka det under en lång tid innebär oskäliga svårigheter att använda kollektivtrafiken.

Målet med färdtjänsten är att främja gravt handikappade personers jämlikhet och möjligheter att fungera aktivt.

Servicen genomförs antingen med en speicialutrustad eller en vanlig taxi.

Du kan anhålla om färdtjänst vid enheten för socialt arbete för handikappade i det egna bostadsområdet. Svenskspråkiga klienter betjänas vid den östra enheten för socialt arbete för handikappade.

Serviceproducenten Helsingfors Resetjänst ordnar färdtjänst i enlighet med handikappservicelagen och transporter i enlighet med socialvårdslagen.

Klienten betalar för resan en självriskandel som motsvarar priset på en resebiljett i kollektivtrafiken.

Följeslagarservice

Om klienten behöver hjälp för att ta sig hemifrån till bilen eller från bilen till besöksmålet och tillbaka, kan hen få hjälp av chauffören. Med hjälp av chauffören avses assistans t.ex. i hiss, trappor eller korridorer.

I färdtjänstbeslutet finns uppgift om chaufförens hjälp.

Om chaufförens hjälp inte är tillräcklig ska klienten kontakta färdtjänstens socialhandledare, som ordnar den nödvändiga hjälpen.

Helsingfors resetjänsts servicenummer på svenska 24 h

- beställningar tfn 09 2312 3010
- information tfn 09 2312 3011
- respons tfn 09 2312 3012
- bilförfrågningar tfn 09 2312 3013

Förutsättningar för användning:

Sökandens servicebehov bedöms på basis av ett läkarintyg och den sociala situationen. Vid behov ber man en fysioterapeut bedöma rörelseförmågan. Om ansökan gäller resor till arbete eller studier måste klienten presentera en utredning om studiegången eller arbetet.

Inom arbets- och dagverksamheten för handikappade ordnas resorna skilt som gruppresor.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »