Hoppa till innehållet

Färdtjänst för äldre

Service som stöder rörlighet och beviljas utifrån socialvårdslagen är färdtjänst och en del av stödet för självständigt boende. Färdtjänsten är huvudsakligen avsedd för äldre som på grund av nedsatt funktionsförmåga inte kan anlita kollektivtrafiken ensam eller med en följeslagare.

Stöd för rörlighet enligt socialvårdslagen är en förmån som är inkomst- och förmögenhetsbunden och beviljas enligt prövning. När klientens behov av stöd för rörlighet enligt socialvårdslagen bedöms beaktas även klientens faktiska möjligheter att själv bekosta sina färder. Den övre gränsen för klientens bruttoinkomster är 1 689 euro/månad för enpersonshushåll och 3 117 euro/månad för tvåpersonshushåll. Förmögenhetsgränserna är följande: kontobesparingar 5 000 euro/enpersonshushåll, 7 000 euro/tvåpersonshushåll, annan förmögenhet totalt 25 000 euro/hushåll. Som förmögenhet betraktas den sökandes beskattningsbara förmögenhet som senast har fastställts i beskattningen. Som förmögenhet räknas dock inte den sökandes stadigvarande bostad.

I behandlingen av ansökan om färdtjänst utreds huruvida klienten uppfyller grunderna för beviljande av stöd för rörlighet enligt socialvårdslagen eller grunderna för beviljande av färdtjänst enligt lagen om handikappservice.

När stöd för rörlighet enligt socialvårdslagen beviljas får klienten använda sex (6) resor i en riktning i månaden för fritidsresor och resor för att uträtta ärenden.

Klienten får ett betalkort för färdtjänsten som alltid ska finnas med på resor med färdtjänsten. Fritidsresor och resor för uträttande av ärenden kan i praktiken användas för allt annat utom resor för hälso- och sjukvård. Utifrån sjukförsäkringen ersätter FPA resor till läkare samt undersökningar och behandlingar som läkaren ordinerar. Betalkort för färdtjänst får därför inte användas för resor för hälso- och sjukvård.

Med betalkortet kan man resa inom Helsingfors, från Helsingfors till närkommuner och inom närkommunerna (Esbo, Grankulla, Vanda och Sibbo).

Transporterna beställs från Helsingfors Resetjänsts central. Resetjänstcentralen har uppgifter om klienternas individuella specialbehov när det gäller resande. Helsingfors Resetjänst förmedlar och sammanslår klienternas resor till avtalstransportörer eller taxicentralen samt följer i realtid upp att resorna genomförs och ger förarna instruktioner. Utrustningen i Resetjänstens bilar är anpassad efter klientens handikapp.

På färdtjänstresor betalar klienten en självriskandel till föraren som motsvarar biljettpriset för en person som reser med ett allmänt transportmedel.

Man ansöker om stöd för rörlighet enligt socialvårdslagen genom att lämna in en ansökan om stöd för rörlighet till en socialhandledare som ansvarar för färdtjänst vid enheten för socialt arbete för handikappade i det egna bostadsområdet. Som bilaga till ansökan behövs en inkomst- och förmögenhetsutredning samt ett läkarintyg med blanketten Läkarintyg om behovet av färdtjänster enligt lagen om handikappservice. Man kan få ett läkarintyg till exempel genom att kontakta sin hälsostation. Svenskspråkiga klienter kan ansöka om färdtjänst vid Berghälls familjecenter, där de betjänas på svenska.

Följeslagarservice

Om klienten på grund av sin skada eller sjukdom behöver hjälp för att ta sig hemifrån till färdtjänstbilen eller taxin samt från bilen till besöksmålet och tillbaka, kan personen få hjälp av föraren. Då inkluderar beslutet om färdtjänst hjälp av föraren. Med hjälp av föraren avses assistans då klienten ska röra sig till exempel i byggnadens hiss, trappor eller korridorer.

Reformen av klientavgiftslagen träder i kraft den 1 juli 2021. Det sker tillsvidare inga ändringar i faktureringen hos färdtjänsternas serviceproducenter 1 juli 2021.

Förutsättningar för användning:

Sökandens servicebehov bedöms på basis av ett läkarintyg och en kartläggning av den sociala situationen. Vid behov begärs en fysioterapeuts bedömning av den sökandes rörelseförmåga och en försöksresa med ett allmänt transportmedel görs.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »