Hoppa till innehållet

Serviceplan

I den serviceplan som uppgörs i enlighet med handikappservicelagen beskrivs den nuvarande situationen, funktionsförmågan och behovet av hjälp. Samtidigt antecknar man vilka tjänster personen för närvarande får, hur de genomförs och behovet av eventuella nya stödåtgärder samt kommer överens om vem som ansvarar för genomförandet av stödåtgärderna och följande uppdatering av planen. Serviceplanen sammanställs av en socialarbetare inom det sociala arbetet för handikappade.

Du kan anhålla om servicen hos en socialarbetare inom handikappservicen inom det sociala arbetet för handikappade i det egna bostadsområdet. Svenskspråkiga klienter kan anhålla om servicen vid den östra enheten för socialt arbete för handikappade, där de betjänas på svenska.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Förutsättningar för användning:

Servicebehovet bedöms tillsammans med klienten och hans eller hennes närståendenätverk. Serviceplanen är inte ett beslut om de åtgärder som framförs i planen, utan man måste anhålla om dem separat och få ett positivt beslut innan servicen kan genomföras eller redskapet anskaffas.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »