Hoppa till innehållet

Undervisning i kommunikationsmetoder

Med undervisning i kommunikation avses undervisning i metoder för teckenspråk eller kommunikation som stöder eller ersätter tal, eller handledning i användning av hjälpmedel för kommunikation.

Målet med undervisningen är att den handikappade och dennes närkrets har ett gemensamt språk och kan kommunicera med varandra. Undervisning i kommunikation beviljas i situationer där klienten behöver en alternativ kommunikationsmetod som ersätter eller stöder tal i dagliga situationer. Undervisningen ersätter inte talterapi eller handledning som ges av en talterapeut och inte heller den bedömning av behovet av hjälpmedel för kommunikation som hör till medicinsk rehabilitering.

Undervisning i kommunikation ges som anpassningsträning utifrån lagen om stöd och service på grund av handikapp. Den kan ordnas som familjeundervisning, gruppundervisning eller distansundervisning.
Undervisning i kommunikation söks från handikappservicen. Till ansökan ska en rekommendation eller en epikris eller ett annat utlåtande om den sökandes funktionsförmåga bifogas.

Förutsättningar för användning:

Undervisning i kommunikation kan beviljas
¿ döva, hörselskadade, hörsel- och synskadade
¿ personer med talskada
¿ deras närkrets.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »