Hoppa till innehållet

Extra kostnader för kläder på grund av skada

Den ekonomiska stödåtgärden är avsedd för personer vars skada eller sjukdom kräver att man måste låta göra nya kläder, stora ändringsarbeten eller gör att kläderna slits avsevärt mer än vanligt.

Målet är att handikappade personer ska kunna skaffa lämpliga kläder till samma kostnader som andra kommuninvånare.

Du kan anhålla om servicen hos en socialarbetare inom handikappservicen vid enheten för socialt arbete för handikappade i det egna bostadsområdet medblanketten Ansökan om handikappservice. Svenskspråkiga klienter kan anhålla om servicen vid den östra enheten för socialt arbete för handikappade, där de betjänas på svenska.

Det är fråga om en ekonomisk stödåtgärd beroende på prövning som beviljas inom ramen för det anslag som reserverats för ändamålet. Högst hälften av kostnaderna ersätts.

Förutsättningar för användning:

Servicebehovet bedöms på basis av ett läkarintyg. En socialarbetare gör tillsammans med klienten en bedömning av rimligheten som ställs i förhållande till det genomsnittliga slitaget på kläderna.

Klienten lämnar själv in en kostnadskalkyl för bedömning av det ekonomiska stödets storlek eller verifikat på verkliga kostnader som uppstått.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »