Hoppa till innehållet

Psykiatriskt dagsjukhus

Vård på ett psykiatriskt dagsjukhus blir aktuell då öppen vård inte är tillräcklig. På dagsjukhusen görs också krävande bedömningar av arbetsförmågan.

Vården sker på remiss. Patienten förväntas förbinda sig till vården och de mål som man tillsammans ställt upp. Syftet med vårdperioden är att patienten ska komma till insikt om och få förståelse för sitt eget liv och sin egen historia, hjälpa patienten att hitta sätt att klara sig i svåra situationer samt ge information om olika saker, till exempel rehabiliteringsalternativ, rusmedel, saker som ger balans i livet, diagnoser, kontroll av symptom, läkemedelsbehandlingar och dylikt. Under vårdperioden utarbetas en rehabiliteringsplan med tanke på tiden efter dagsjukhuset. Patienterna får vård varje vardag cirka kl. 8-14.

Vården grundar sig på kognitiva och beteendeterapeutiska samt delvis på psykodynamiska metoder.

De vårdformer som tillämpas på dagsjukhuset är samhällsvård, gruppvård, diskussionsgrupper, funktionella grupper, kunskapsgrupper (= psykoedukation), familjeträffar, hembesök, nätverksträffar och läkemedelsbehandling.

Förutsättningar för användning:

remiss krävs

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »