Hoppa till innehållet

Biträdande vid avtal om barnets angelägenheter

Vi kan hjälpa föräldrarna att nå en överenskommelse och utarbeta en verkställbar handling om det som föräldrarna kommit överens om.

Vår uppgift är att hjälpa föräldrarna att nå en överenskommelse och utarbeta en verkställbar handling om det som föräldrarna kommit överens om.

Vi har även i uppgift att bekräfta överenskommelsen, så länge som den är förenlig med barnets intresse.

Föräldrarna är avtalsparter i ärenden som gäller barnens vårdnad, umgängesrätt, boende och underhåll. Vi fastställer inte innehållet i avtalet utan avtalsförhandlingarna sker mellan avtalsparterna, det vill säga föräldrarna. Därför reserveras en gemensam tid för föräldrarna och förhandlingarna äger rum när båda föräldrarna är närvarande.

Om föräldrarna inte bor tillsammans måste de komma överens om hos vem barnet ska bo, hur barnet i ska träffa den andra föräldern och hur föräldrarna ska ansvara för barnets försörjning. Det avtal om vårdnaden om barnet, barnets boende och umgängesrätt som en tjänsteman har bekräftat motsvarar ett domstolsbeslut och är verkställbart i sig. Obetalda underhållsbidrag som grundar sig på det bekräftade avtalet kan drivas in genom utmätning.

Om föräldrarna behöver utomstående hjälp för att komma överens om barnets angelägenheter kan de också få träffa medlare i familjefrågor först.

Om föräldrarna inte sinsemellan kan komma överens om vårdnaden om barnet, boendet, umgängesrätten eller underhållet kan de föra ärendet vidare till tingsrätten.

Förutsättningar för användning:

Föräldrar som vill ha bekräftade avtal om ärenden som berör deras barn.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »