Hoppa till innehållet

Faderskapsfrågor

Barnatillsyningsmannens uppgift är att fastställa faderskap för barn som fötts utom äktenskap.

Efter att barnet fötts skickar barnatillsyningsmannen modern en inbjudan till faderskapsutredning.

I regel besöker föräldrarna barnatillsyningsmannen tillsammans, men modern kan också ensam inleda en faderskapsutredning. Också en man som anser sig vara far till ett barn kan inleda en utredning genom att erkänna sitt faderskap.

Vid faderskapsutredningen talar barnatillsyningsmannen med modern och den man som uppges vara far till barnet. Det är också möjligt att göra DNA-undersökningar. Både modern och mannen måste vid besöket hos barnatillsyningsmannen på ett trovärdigt sätt kunna styrka sin identitet (med ett giltigt identitetskort eller pass).

Om mannen inte frivilligt erkänner sitt faderskap kan barnatillsyningsmannen efter begäran av modern väcka talan i domstol för att fastställa faderskapet.

Förutsättningar för användning:

Mödrar eller föräldrar till barn som fötts utom äktenskap.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »