Hoppa till innehållet

Medling i familjefrågor

Målet är att genom medling hjälpa föräldrarna att lösa konflikter i familjen och i synnerhet att trygga barnets ställning om föräldrarna beslutar sig för att separera.

Medling i familjefrågor kan vara på sin plats när äkta makar eller samboende par funderar på att separera eller på situationen efter separationen. Genom medling vill man underlätta familjens liv i en krissituation, oberoende av om paret beslutar sig för att separera eller inte. Under medlingen fäster man särskild uppmärksamhet på barnens ställning och situation i familjen och på att barnen kan upprätthålla goda relationer med båda föräldrarna även efter skilsmässan eller separationen.

Medling i familjefrågor är avgiftsfri.

De avtal som berör barnet som medlingen resulterar i bekräftas av barnatillsyningsmannen.

Medling i familjefrågor ges av anställda som utsetts till uppgiften. Klienterna kan välja till vilken medlare de vill boka en tid.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för föräldrar som genom medling vill fundera på sin familjesituation och föräldrarnas separation ur barnets synvinkel.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »