Hoppa till innehållet

Skötarens mottagning på hälsostationen

Om du behöver en tid till hälsovårdarens mottagning, ta kontakt med din hälsostation.

Om du behöver en tid till skötarens mottagning, ta kontakt med din hälsostation. När du tar kontakt med hälsostationen bedömer alltid skötaren först din situation och hänvisar dig sedan till rätt vårdplats. Utifrån den bedömning som gjorts per telefon kan du till exempel få anvisningar för hemvård av din sjukdom, en tid till en skötares, fysioterapeuts eller läkares mottagning eller en telefontid till en läkare eller skötare.

Hälsorådgivningstelefon 09 310 10023 (24 h)

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »