Hoppa till innehållet

Förberedande undervisning inför den grundläggande utbildningen

Förberedande undervisning erbjuds barn och ungdomar med invandrarbakgrund som inte kan finska tillräckligt bra för att kunna studera på finska.

Inom den förberedande undervisningen studerar eleverna finska och dessutom centrala begrepp inom andra läroämnen. Det utarbetas ett studieprogram för alla elever. Eleverna deltar i undervisningen i de olika ämnena redan under den förberedande undervisningen alltefter sina förmågor.

Eleven kan få förberedande undervisning under högst ett år. När eleven har tillräckligt bra språkkunskaper kan eleven övergå till den årskurs inom den grundläggande utbildningen som motsvarar elevens ålder och färdigheter. Anmälan till den förberedande undervisningen sker med en blankett. Du kan skriva ut blanketten eller beställa den från infodisken vid sektorn för fostran och utbildning.

Du kan även fylla i blanketten vid infodisken.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    6    7    8    >   

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors


Suomeksi » | På svenska | In English »