Hoppa till innehållet

Socialhandledning för barnfamiljer

Socialhandledning för barnfamiljer är stöd, handledning och rådgivning för familjer med barn under skolåldern eller med små skolelever.

Du kan ansöka om tjänsten genom att kontakta socialhandledaren i det egna området. Socialhandledning på svenska får du genom att kontakta den svenska socialhandledaren (tfn 09 3102 9703).

Socialhandledaren träffar i regel familjerna i deras eget hem.

Du kan vända dig till socialhandledaren om

- du vill diskutera saker som berör föräldraskap samt vård och uppfostring av barn, till exempel barnets sömn, dygnsrytm, trotsålder eller att sätta gränser

- du vill ha stöd vid plötsliga förändringar i livssituationen, till exempel vid separation eller en familjemedlems insjuknande

- du behöver information om de tjänster som erbjuds i området och hur du ska nå dem

- du behöver stöd och råd för att sköta praktiska ärenden.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Förutsättningar för användning:

Barnfamiljer som behöver stöd, handledning och rådgivning.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »